Công thức tính tỷ lệ đòn bẩy và ví dụ cụ thể – BBM Trade

Công thức tính tỷ lệ đòn bẩy - BBM Trade - 1

Ở bài viết trước, BBM Trade đã giới thiệu cho các bạn tỷ lệ đòn bẩy là gì và và ứng dụng của đòn bẩy vào đầu tư tài chính. Sau đây là bài tổng hợp các công thức tính tỷ lệ đòn bẩy và cách ứng dụng vào bài toán thực tế.

 

Xem thêm video của BBM Trade về đòn bẩy trong forex

1. Tỷ lệ đòn bẩy – Giới thiệu tổng quan

Tỷ lệ này tập trung vào khả năng thanh toán dài hạn của công ty liên quan đến bao nhiêu vốn đến dưới hình thức nợ hoặc đánh giá khả năng của công ty để đáp ứng nghĩa vụ tài chính của mình. Chúng tôi cũng có thể nói rằng tỷ lệ này đo lường sự ổn định và cấu trúc lâu dài của công ty.

 

2. Tầm quan trọng của tỷ lệ đòn bẩy

Tỷ lệ này giúp công ty xác định số tiền họ có thể vay để tăng lợi nhuận của công ty. Tỷ lệ này cũng giúp xác định lượng tử nợ có thể được vay.

 

3. Các loại tỷ lệ đòn bẩy

A. Tỷ lệ cơ cấu vốn

Tỷ lệ này cung cấp chi tiết về loại tài chính nào được sử dụng để tập trung vào vị trí khả năng thanh toán dài hạn của công ty

I. R ENG CHẤT LƯỢNG

Tỷ lệ này cho biết tổng số đóng góp của chủ sở hữu trong công ty.

Công thức: Vốn chủ sở hữu / Tổng vốn đầu tư

Cổ phần Vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu cổ phần + Dự trữ và Thặng dư

Tổng số vốn sử dụng = Cổ phần Vốn chủ sở hữu + Nợ vay + Vay dài hạn

 

II. DEST RATIO

Tỷ lệ này cho thấy tổng đòn bẩy được sử dụng trong công ty.

Công thức: Tổng số nợ / Tổng số vốn đã sử dụng

Tổng nợ = Ngắn hạn và Vay dài hạn, Nợ và Trái phiếu

 

III. NỢ CHO VỐN CHỦ SỞ HỮU

Tỷ lệ này cho thấy tổng số nợ được sử dụng trong kinh doanh so với vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ cao hơn đại diện cho sự thiếu an ninh cho các chủ nợ và các bên cho vay khác và tỷ lệ thấp thể hiện sự an toàn hoặc đệm cho người cho vay.

Công thức: Tổng số nợ / Cổ đông Quỹ

 

B. Tỷ lệ bảo hiểm

Tỷ lệ này được sử dụng để kiểm tra số tiền ký quỹ có sẵn sau khi trả hết nghĩa vụ phát sinh trong quá trình tận dụng kinh doanh.

I. RATIO BẢO HIỂM DỊCH VỤ

Tại thời điểm tận dụng, người cho vay / ngân hàng sử dụng tỷ lệ này để biết liệu công ty có thể thanh toán khoản phí của họ trong khóa học đúng hay không. Nói chung, 1,5 đến 2 được coi là một tỷ lệ lý tưởng.

Công thức: Thu nhập Có sẵn cho dịch vụ nợ / Lãi suất + Trả góp nợ

Thu nhập Có sẵn cho dịch vụ nợ = Lợi nhuận thuần sau thuế + Chi tiêu không dùng tiền mặt + Lãi suất + Điều chỉnh bất thường khác

 

II. QUYỀN LÃI SUẤT LÃI SUẤT

Tỷ lệ này được sử dụng bởi các bên cho vay để kiểm tra xem liệu công ty có thể trả lãi theo thời gian trả góp đúng hạn hay không. Tỷ lệ này cũng cho biết mức độ thu nhập sẽ không ảnh hưởng đến việc thanh toán lãi suất.

Một tỷ lệ cao có nghĩa là công ty có thể dễ dàng đáp ứng nghĩa vụ lãi suất của mình. Một tỷ lệ thấp cho thấy hoạt động không hiệu quả.

Công thức: EBIT / Lãi

Ở đâu, EBIT = Thu nhập trước thu nhập và thuế

 

III. VỐN ĐIỀU LỆ VỐN

Đây là một công cụ quan trọng được sử dụng để kiểm tra cấu trúc vốn của công ty. Tỷ lệ này mô tả mối quan hệ giữa vốn của chủ sở hữu và số tiền vay của công ty mà thanh toán định kỳ được thực hiện.

Công thức: (Vốn cổ phần ưu đãi + vốn vay + Vay dài hạn) / (Vốn cổ phần vốn + Dự trữ và thặng dư)

 

Công thức tính tỷ lệ đòn bẩy - BBM Trade
Công thức tính tỷ lệ đòn bẩy – BBM Trade

 

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu / Tổng vốn đầu tư

= 19802/21976

= 0,90: 1

Tỷ lệ nợ = Tổng số nợ / Tổng số vốn đã sử dụng

= 2174/21976

= 0,10: 1

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng số nợ / Cổ đông quỹ

= 2174/19802

= 0,11: 1

Tỷ lệ chi trả dịch vụ nợ = Thu nhập Có sẵn cho dịch vụ nợ /

(Lãi + Khoản nợ)

= 4932/364

= 13,55

Tỷ lệ chi trả lãi vay = EBIT / Lãi suất

= 4932/25

= 197,28

Tỷ lệ chuyển nhượng vốn = (Vốn cổ phần ưu đãi + vốn vay + Khoản vay dài hạn) / (Vốn chủ sở hữu vốn cổ phần + Dự trữ và thặng dư)

= (1321 + 491) / 19802

= 0,09

Đón xem bài viết liên quan đến chứng khoán và đòn bẩy của công ty BBMTrade: Hiểu sâu về tỷ lệ đòn bẩy – Tỷ lệ đo lường nợ của doanh nghiệp – BMM Trade

Tóm tắt
Ngày đánh giá
Đánh giá sản phẩm
Công thức tính tỷ lệ đòn bẩy
Đánh giá của tác giả
51star1star1star1star1star
BBM Trade

BBM Trade - Better Mindset, Better Markets. Sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán đẳng cấp quốc tế

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *