Hiểu sâu về tỷ lệ đòn bẩy – Tỷ lệ đo lường nợ của doanh nghiệp – BMM Trade

Tỷ lệ đòn bẩy trong tài chính - BBM Trade

Tỷ lệ đòn bẩy là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán. Nó quyết định sự thành công hay thất bại của một thương vụ đầu tư. Hiểu rõ về đòn bẩy giúp nhà đầu tư tăng thêm tỷ lệ chiến thắng trên thị trường chứng khoán khốc liệt. Dưới đây là bài viết của công ty BBM Trade về đòn bẩy và lý do tại sao bạn phải quan tâm đến nó.

Xem thêm Cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối

Tỷ lệ đòn bẩy là gì?

Tỷ lệ đòn bẩy là bất kỳ loại tỷ lệ tài chính nào cho thấy mức nợ phát sinh bởi một pháp nhân kinh doanh đối với một số tài khoản khác trong bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các tỷ lệ này cung cấp một cho nhà đầu tư thấy tài sản của công ty và hoạt động kinh doanh được tài trợ như thế nào (sử dụng nợ hoặc vốn chủ sở hữu). Dưới đây là minh họa về hai tỷ lệ đòn bẩy phổ biến: nợ / vốn chủ sở hữu và nợ / vốn.

 

Danh sách tỷ lệ đòn bẩy chung

Có một số tỷ lệ đòn bẩy khác nhau có thể được xem xét bởi các nhà phân tích thị trường, nhà đầu tư hoặc người cho vay. Một số tài khoản được coi là có khả năng so sánh đáng kể với nợ là tổng tài sản, tổng vốn chủ sở hữu, chi phí hoạt động và thu nhập.

 

Dưới đây là 5 trong số các tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng phổ biến nhất:

 

 • Tỷ lệ Nợ / Tài sản = Tổng nợ / Tổng tài sản
 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ / tổng số vốn chủ sở hữu
 • Tỷ lệ Nợ / Vốn = Tổng nợ hiện tại / (Tổng nợ / Tổng vốn chủ sở hữu)
 • Tỷ lệ Nợ / EBITDA = Tổng Nợ / Thu nhập Trước Khấu hao & Khấu hao Thuế (EBITDA)
 • Tỷ lệ tài sản trên vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản / Tổng số vốn chủ sở hữu

 

Ví dụ tỷ lệ đòn bẩy # 1
Hãy tưởng tượng một doanh nghiệp có thông tin tài chính sau:

50 triệu đô la tài sản
20 triệu đô la nợ
25 triệu đô la vốn cổ phần
5 triệu USD EBITDA hàng năm
2 triệu đô la chi phí khấu hao hàng năm

Bây giờ tính toán mỗi 5 tỷ lệ được nêu ở trên như sau:

Khoản nợ / Tài sản = 20 đô la / 50 đô la = 0,40x
Nợ / Vốn chủ sở hữu = 20 đô la / 25 đô la = 0,80x
Nợ / Vốn = $ 20 / ($ 20 + $ 25) = 0,44x
Nợ / EBITDA = 20 đô la / 5 đô la = 4,00x
Tài sản / Vốn chủ sở hữu = 50 đô la / 25 đô la = 2.00x

Xem thêm Các định nghĩa trong giao dịch tại BBM Trade

Ví dụ tỷ lệ đòn bẩy # 2

Nếu một doanh nghiệp có tổng tài sản trị giá 100 triệu đô la, tổng số nợ 45 triệu đô la và tổng số vốn chủ sở hữu là 55 triệu đô la, thì số tiền được vay tương ứng với tổng tài sản là 0,45 hoặc ít hơn một nửa tổng số tài nguyên của nó. Khi so sánh nợ với vốn chủ sở hữu, tỷ lệ của công ty này là 0,82, nghĩa là vốn chủ sở hữu vẫn chiếm phần lớn tài sản của công ty.

Xem thêm cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch forex – BBM Trade

Tầm quan trọng và mức sử dụng

Tỷ lệ đòn bẩy thể hiện mức độ mà một doanh nghiệp đang sử dụng tiền vay. Nó cũng đánh giá khả năng thanh toán của công ty và cơ cấu vốn. Sử dụng đòn bẩy cao trong cấu trúc vốn của công ty có thể rủi ro, nhưng nó cũng mang lại lợi ích.

Việc sử dụng đòn bẩy có lợi trong thời gian khi công ty đang kiếm lợi nhuận, khi chúng được khuếch đại. Mặt khác, một công ty có đòn bẩy cao sẽ gặp khó khăn nếu nó bị suy giảm lợi nhuận và có thể có rủi ro mặc định cao hơn công ty không vay nợ hoặc ít được vay nợ hơn trong cùng tình huống.

Cuối cùng, phân tích mức nợ hiện tại là một yếu tố quan trọng mà các chủ nợ xem xét khi một công ty mong muốn xin vay thêm.

Về cơ bản, đòn bẩy làm tăng thêm rủi ro nhưng nó cũng tạo ra phần thưởng nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

 

Các loại đòn bẩy khác nhau là gì?

1 đòn bẩy vận hành

Tỷ lệ đòn bẩy hoạt động đề cập đến tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ chi phí cố định cho chi phí biến đổi. Nó cho thấy tỷ lệ tài sản cố định (nhà máy và thiết bị) được sử dụng bởi một công ty. Một công ty có đòn bẩy hoạt động cao chiếm một tỷ lệ lớn các chi phí cố định trong hoạt động của nó và là một công ty chuyên sâu về vốn. Những thay đổi nhỏ về doanh số sẽ dẫn đến thay đổi lớn về thu nhập và lợi tức đầu tư. Một kịch bản tiêu cực cho loại hình công ty này có thể là khi chi phí cố định cao của nó không được bao gồm bởi thu nhập bởi vì nhu cầu thị trường cho sản phẩm giảm. Một ví dụ về một doanh nghiệp vốn đầu tư là một công ty sản xuất ô tô.

Nếu tỷ lệ chi phí cố định cho doanh thu cao (tức là> 50%), công ty có đòn bẩy hoạt động đáng kể. Nếu tỷ lệ chi phí cố định cho doanh thu thấp (tức là <20%) công ty có ít đòn bẩy hoạt động.

 

2 đòn bẩy tài chính

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính đề cập đến số tiền nghĩa vụ hoặc nợ mà một công ty đã hoặc đang sử dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Sử dụng vốn vay, thay vì vốn cổ phần, thực sự có thể cải thiện lợi tức của công ty trên vốn chủ sở hữu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu, đã chứng minh rằng việc tăng thu nhập lớn hơn số tiền lãi được trả cho các khoản vay. Việc sử dụng tài chính quá mức có thể dẫn đến việc phá sản và phá sản. Xem các tỷ lệ đòn bẩy tài chính phổ biến nhất được nêu ở trên.

 

3 đòn bẩy kết hợp

Tỷ lệ đòn bẩy tổng hợp đề cập đến sự kết hợp của việc sử dụng đòn bẩy vận hành và đòn bẩy tài chính. Ví dụ, khi xem bảng cân đối kế toán và thu nhập, đòn bẩy vận hành ảnh hưởng đến nửa trên của báo cáo thu nhập thông qua thu nhập hoạt động trong khi nửa dưới bao gồm đòn bẩy tài chính, trong đó thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho cổ đông có thể được đánh giá.

 

Đòn bẩy được tạo ra như thế nào?

Đòn bẩy được tạo ra thông qua các tình huống khác nhau:

 1. Một công ty nhận nợ để mua tài sản cụ thể. Điều này được gọi là “cho vay tài sản” và rất phổ biến trong bất động sản và mua tài sản cố định như tài sản, nhà máy và thiết bị (PP & E).
 2. Một công ty vay tiền dựa trên độ tin cậy tổng thể của doanh nghiệp. Đây thường là một loại “cho vay dòng tiền” và thường chỉ có sẵn cho các công ty lớn hơn.
 3. Khi một công ty vay tiền để tài trợ cho việc mua lại (tìm hiểu thêm về quá trình sáp nhập và mua lại).
 4. Khi một công ty cổ phần tư nhân (hoặc công ty khác) thực hiện mua lại đòn bẩy (LBO).
 5. Khi một cá nhân giao dịch với các tùy chọn, tương lai, lợi nhuận hoặc các công cụ tài chính khác.
 6. Khi một người mua nhà và quyết định vay tiền từ một tổ chức tài chính để trang trải một phần giá. Nếu thuộc tính được bán lại với giá trị cao hơn, thì giá trị tăng được thực hiện.
 7. Các nhà đầu tư cổ phần quyết định vay tiền để tận dụng danh mục đầu tư của họ.
 8. Doanh nghiệp tăng chi phí cố định của họ để tận dụng hoạt động của họ. Chi phí cố định không làm thay đổi cấu trúc vốn của doanh nghiệp, nhưng chúng làm tăng đòn bẩy vận hành sẽ làm tăng / giảm lợi nhuận không cân xứng so với doanh thu.

Xem thêm Cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối

Rủi ro của đòn bẩy hoạt động cao và đòn bẩy tài chính cao là gì?

Nếu đòn bẩy có thể nhân thu nhập, nó cũng có thể nhân rủi ro. Có cả tỷ lệ đòn bẩy tài chính và hoạt động cao đều có thể rất rủi ro cho một doanh nghiệp. Tỷ lệ đòn bẩy hoạt động cao minh họa rằng một công ty đang tạo ra một số doanh số bán hàng, nhưng có chi phí cao hoặc lợi nhuận cần được trả hết. Điều này có thể dẫn đến mục tiêu thu nhập thấp hơn hoặc không đủ thu nhập hoạt động để trang trải các chi phí khác và sẽ dẫn đến thu nhập âm cho công ty. Mặt khác, tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao xảy ra khi lợi tức đầu tư (ROI) không vượt quá số lãi được trả cho các khoản vay. Điều này sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

 

Tỷ lệ bảo hiểm

Bên cạnh các tỷ lệ được đề cập ở trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng tỷ lệ bảo hiểm cùng với tỷ lệ đòn bẩy để đo lường khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính của công ty.

Các tỷ lệ bao phủ phổ biến nhất là:

 • Tỷ lệ chi trả lãi vay: Khả năng của một công ty để trả chi phí lãi vay (chỉ) cho khoản nợ của mình
 • Tỷ lệ chi trả dịch vụ nợ: Khả năng của một công ty thanh toán tất cả các nghĩa vụ nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi
 • Tỷ lệ chi trả tiền mặt: Khả năng của một công ty để thanh toán chi phí lãi vay với số dư tiền mặt của công ty
 • Tỷ lệ bảo hiểm tài sản: Khả năng của một công ty hoàn trả nghĩa vụ nợ với tài sản của công ty

Xem các bài học thực tế về đầu tư chứng khoán của công ty BBMTrade: Bài học bổ ích của BBMTrade về Chiến lược lựa chọn cổ phiếu (Phần 1)

 

Xem thêm Các bước đơn giản để có 1 giao dịch thành công trong giao dịch ngoại hối – BBM Trade

Tóm tắt
Ngày đánh giá
Đánh giá sản phẩm
Tỷ lệ đòn bẩy
Đánh giá của tác giả
51star1star1star1star1star
BBM Trade

BBM Trade - Better Mindset, Better Markets. Sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán đẳng cấp quốc tế

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *