Tình hình công nghiệp Việt Nam tháng 8 2018

Tình hình công nghiệp Việt Nam tháng 8 2018

Khu vực công nghiệp của Việt Nam tiếp tục mở rộng với tốc độ mạnh mẽ trong tháng Tám, với sản lượng mở rộng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với mức 14,3% trong tháng Bảy.

Nhìn vào phân tích dữ liệu, bản in của tháng 8 phản ánh sự mở rộng toàn diện trong tất cả các phân ngành. Ngành sản xuất dẫn đầu, với việc mở rộng hai con số trong đầu ra. Cả ngành cung cấp điện và khí đốt, cung cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải và hoạt động xử lý nước thải cũng tăng trưởng mạnh, mặc dù tỷ lệ mở rộng là vừa phải so với mức tăng sản lượng sản xuất. Sản lượng khai thác và khai thác đá cũng tăng nhưng đã có tốc độ yếu hơn nhiều.

Theo tháng, sản lượng công nghiệp tăng 7,3% trong tháng 8, sau 2,5% so với tháng trước. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của ngành công nghiệp đã tăng lên 12,8% trong tháng 8 từ mức 12,4% trong tháng Bảy.

Những người tham gia dự báo đồng thuận FocusEconomics ước tính rằng sản lượng công nghiệp sẽ tăng 9,2% trong năm 2018, tăng 0,4 điểm phần trăm so với dự báo của tháng trước. Cho năm 2019, các tham luận viên kỳ vọng sản xuất công nghiệp sẽ tăng 9,3%.

 

Tóm tắt
Tình hình công nghiệp Việt Nam tháng 8 2018
Tên bài viết
Tình hình công nghiệp Việt Nam tháng 8 2018
Mô tả bài viết
Khu vực công nghiệp của Việt Nam tiếp tục mở rộng với tốc độ mạnh mẽ trong tháng Tám, với sản lượng mở rộng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với mức 14,3% trong tháng Bảy.
Tác giả
Người đăng bài
BBM Trade
Logo của người đăng bài
BBM Trade

BBM Trade - Better Mindset, Better Markets. Sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán đẳng cấp quốc tế

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *