Tình hình lạm phát Việt Nam tháng 8 2018

Tình hình lạm phát của Việt Nam tháng 8 2018

Việt Nam: Mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là Lạm phát giảm xuống trong tháng 8

Theo Tổng cục thống kê Việt Nam, giá tiêu dùng tăng 0,45% so với tháng trước trong tháng 8, tương ứng với mức giảm 0,09% so với tháng trước. Nhìn vào phân tích dữ liệu, 10 trong số 11 tiểu hợp phần ghi nhận giá cao hơn, dẫn đầu bởi lương thực và thực phẩm. Các tiểu hợp phần, dịch vụ bưu chính và viễn thông còn lại, đã đăng ký giảm giá.

mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là lạm phát giảm xuống 4,0% trong tháng Tám, giảm từ 4,5% của tháng Bảy. Trong khi đó, lạm phát trung bình hàng năm trong tháng 8 vẫn ở mức 3,3% của tháng Bảy. Giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm giá cho thuê, điện, nước, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, tăng 0,22% so với tháng trước trong tháng 8, sau khi tăng 0,15% so với tháng trước. Lạm phát lõi tăng lên 1,5% trong tháng 8, từ mức 1,4% trong tháng Bảy.

Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát còn lại dưới 4,0% vào năm 2018. Các chuyên gia dự báo đồng thuận dự báo FocusEconomics kỳ vọng lạm phát sẽ ở mức trung bình 3,9% vào năm 2018, không thay đổi so với dự báo của tháng trước. Cho năm 2019, bảng điều khiển dự báo lạm phát trung bình 4,2%.

 

Tóm tắt
Ngày đánh giá
Đánh giá sản phẩm
Lạm phát Việt Nam 2018
Đánh giá của tác giả
51star1star1star1star1star
BBM Trade

BBM Trade - Better Mindset, Better Markets. Sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán đẳng cấp quốc tế

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *