Tổng quan kinh tế Việt Nam

Tổng quan kinh tế Việt Nam

Việt Nam có một nền kinh tế đang phát triển, có kế hoạch với các yếu tố kinh tế thị trường sử dụng các kế hoạch 5 năm để đạt được các mục tiêu kinh tế.

Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam

Việt Nam hoạt động theo một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là chính phủ trực tiếp tham gia vào phát triển kinh tế và ra quyết định. Hiện tại, đây là một sự pha trộn giữa nền kinh tế kế hoạch nhà nước và nền kinh tế thị trường, được kiểm soát bởi cung và cầu. Mục tiêu cuối cùng của chính phủ là đạt được chủ nghĩa xã hội. Trong những năm 1980, Đảng Cộng sản đã thiết lập khuôn khổ kinh tế độc đáo này trong một nỗ lực để tránh xa kế hoạch kinh tế kiểu Xô viết đã được đưa ra.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho năm 2013 là 170,565 tỷ USD với GDP bình quân đầu người là 2.073 USD. Lực lượng lao động chiếm 54,61 triệu người. Tỷ lệ lớn nhất của những người này làm việc trong nông nghiệp (44,3%), dịch vụ (32,8%) và công nghiệp (22,9%). Nền kinh tế của Việt Nam được cho là trở thành một trong những thị trường đang phát triển nhanh nhất trên thế giới vào năm 2020 với GDP là 436 tỷ đô la. Theo ước tính này, nó sẽ đạt 70% quy mô nền kinh tế Anh vào năm 2040.

 

Các ngành công nghiệp hàng đầu của Việt Nam

Nền kinh tế của Việt Nam chủ yếu dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng. Các ngành công nghiệp lớn nhất ở đây là các dịch vụ chiếm 49,75% GDP, công nghiệp chiếm 33,25% và nông nghiệp chiếm 17% GDP. Các ngành công nghiệp quan trọng khác ở Việt Nam bao gồm: đánh cá, khai thác gỗ, khai thác mỏ, ngân hàng và tài chính.

 

Top hàng xuất khẩu và đối tác

Ngày nay, Việt Nam là nền kinh tế xuất khẩu lớn thứ 28 trên thế giới, xuất khẩu hàng hóa trị giá 165 tỷ đô la mỗi năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính của nó bao gồm: thiết bị phát sóng (23,8 tỷ USD), máy tính (7,98 tỷ USD), dầu thô (6,87 tỷ USD), giày da (6 tỷ USD) và mạch tích hợp 4,6 tỷ USD). Phần lớn các mặt hàng này xuất sang các nước sau: Mỹ (29,9 tỷ USD), Trung Quốc (17,5 tỷ USD), Nhật Bản (15,2 tỷ USD), Hàn Quốc (7,92 tỷ USD) và Đức (7,64 tỷ USD).

 

Top hàng hóa nhập khẩu và đối tác

Đất nước này nhập khẩu hàng trị giá 151 tỷ đô la mỗi năm, mang lại cho nó một số dư thương mại tích cực là 13,7 tỷ đô la. Các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu bao gồm mạch tích hợp (9,6 tỷ USD), điện thoại (8,22 tỷ USD), dầu mỏ tinh chế (7,81 tỷ USD), vải dệt kim cao su nhẹ (2,96 tỷ USD) và thép cán phẳng (1,98 tỷ USD). Phần lớn hàng nhập khẩu đến từ những nơi sau: Trung Quốc (44,7 tỷ USD), Hàn Quốc (21,7 tỷ USD), Nhật Bản (11,9 tỷ USD), các nước châu Á khác (9,4 tỷ USD) và Singapore (7,98 tỷ USD).

 

Những thách thức cần đối mặt với nền kinh tế Việt Nam

Một trong những thách thức lớn nhất mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt, thực ra là các doanh nghiệp nhà nước. Những xu hướng này không hiệu quả do sự quan liêu phức tạp cần được cải cách. Ngoài ra, để bảo vệ nhiều ngành công nghiệp trong nước, chính phủ không cho phép sở hữu tư nhân hoặc đầu tư nước ngoài. Đây là, tuy nhiên, cản trở tăng trưởng kinh tế. Việt Nam cũng thiếu các dịch vụ giáo dục, cơ sở hạ tầng phát triển và các chương trình phúc lợi xã hội để người dân và nền kinh tế dễ bị tổn thương.

 

Các kế hoạch kinh tế trong tương lai

Mặc dù có những thách thức đáng kể, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển một cách nhất quán. Chính phủ đã cam kết tăng cường sự tham gia của mình trên thị trường quốc tế. Một trong những cách tiếp cận của nó để gia tăng sự tham gia là tham gia các tổ chức thương mại quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngoài ra, chính phủ gần đây đã ký thỏa thuận Đối tác xuyên Thái Bình Dương để tham gia tự do hóa thương mại giữa các quốc gia Thái Bình Dương. Mặc dù chính phủ đang tích cực tham gia vào việc cải thiện nền kinh tế của Việt Nam, nó đã bị chỉ trích vì không di chuyển đủ nhanh.

 

 

Tóm tắt
Tổng quan kinh tế Việt Nam
Tên bài viết
Tổng quan kinh tế Việt Nam
Mô tả bài viết
Việt Nam có một nền kinh tế đang phát triển, có kế hoạch với các yếu tố kinh tế thị trường sử dụng các kế hoạch 5 năm để đạt được các mục tiêu kinh tế.
Tác giả
Người đăng bài
BBM Trade
Logo của người đăng bài
BBM Trade

BBM Trade - Better Mindset, Better Markets. Sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán đẳng cấp quốc tế

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *